Edward Zwick

Ngày sinh:
Chưa có thông tin

Nghề nghiệp:
Đạo diễn

Quốc gia:
Mỹ

Chiều cao:
Chưa có thô m

Cân nặng:
Chưa có thô

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Lượt xem:
309

Tiểu sử

Đang cập nhật thông tin

Bình luận về người này

Một số phim đã tham gia