Vương Khải

Ngày sinh:
18/08/1982

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Trung Quốc

Chiều cao:
Chưa có thô m

Cân nặng:
Chưa có thô

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Lượt xem:
715

Tiểu sử

Chưa có thông tin

Bình luận về người này