Xem phim Diên Hi Công LượcXem phim Story of Yanxi Palace

Diên Hy Công Lược lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, thiếu nữ Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) vào cung làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái và thề giành lại công lý ... [Xem thêm]

Download Link


Bình luận về phim