Xem phim Gương Đen 4Xem phim Black Mirror Season 4

Black Mirror mô tả những thực tại trong đó con người kết nối liên tục với nhau và với quá khứ bằng thiết bị số. Hình ảnh của mỗi người, hầu như mọi hoạt động của mỗi người trong ngày, đều soi bóng tro ... [Xem thêm]

Bình luận về phim