Xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 5: Quốc Gia Bí ẨnXem phim Mission Impossible 5: Rogue Nation

Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 5 - Mission Impossible 5: Ethan Hunt đã cảnh báo lên cấp trên của IMF về sự tồn tại của The Syndicate nhưng họ không tin anh, vì vậy Hunt phải tự lập một nhóm riêng gồm Benji Dun, ... [Xem thêm]

Bình luận về phim