Xem phim Nữ Thiện Xạ Bắn TỉaXem phim Battle For Sevastopol

Nữ Thiện Xạ Bắn Tỉa: Chiến tranh đã buộc cơ nữ sinh viên Lyudmila Pavlichenko đăng lính vào năm 1941. Cô gái ngây thơ trong trắng ngày nào được định mệnh đặt vào tay một khẩu súng bắn tỉa. Lòng dũng c ... [Xem thêm]

Download Link


Bình luận về phim