Xem phim Yamada Và Thất Đại Ma NữXem phim Yamada and the Seven Witches

Phim Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Yamada Ryuu là học sinh năm 2 tại trường cấp 3 Suzaku. Cậu ta là một kẻ chuyên đi trễ về sớm, ngủ gật trong lớp và điểm số dĩ nhiên là bê bết. Cậu ta cảm thấy đời chán nh ... [Xem thêm]

Bình luận về phim